Op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 tm 18:00 uur

Uit elkaar gaan, hoe gaat dat eigenlijk?

Onder uit elkaar gaan, wordt ook scheiden en het ontbinden van een samenlevingscontract verstaan.

Loslaten bij het uit elkaar gaan kan wel omschreven worden als een omgekeerde verliefdheid. De intensiteit, het scala aan emoties en vooral de wirwar aan gedachten maken dat partijen overweldigd kunnen worden door hun eigen verhaal. Dat maakt het niet alleen ingewikkelder stil te kunnen staan bij de emoties van een ander, maar ook om tot afspraken te komen over hoe nu verder te gaan. Oplossingen voor vragen als:

  • Hoe komen beide partijen er financieel voor te staan?
  • Wat is de juridische afwikkeling?
  • Wat is het beste voor de eventuele kinderen?

zijn op zichzelf al ingewikkeld genoeg om overeen te komen. Juist daarvoor en in die roerige tijd als die van uit elkaar gaan, is het hebben van een mediator met kennis van zaken, een van de punten die rust en ruimte geeft om het proces goed en stapsgewijs te doorlopen. Bekijk hieronder de uit elkaar gaan mediation leidraad van AVANT Mediation aan de hand van 6 stappen.

Stap voor stap

1.

Kennismaking

In dit informatieve gesprek wordt het mediation proces uitgelegd.

In deze startfase zullen de spelregels van mediation worden verduidelijkt. Er wordt stilgestaan bij de onpartijdigheid maar ook de neutraliteit van de mediator en is er ruimte om vragen te stellen. Vaak is de spanning al best hoog opgelopen voordat partijen samen ter tafel zijn gekomen. Aansluitend aan het kennismakinggesprek kan er dan ook meteen gestart worden met een mediation sessie.

2.

Inventarisatie

Exploratie van alle zaken die er geregeld en besproken moeten worden.

Hierin geven de partijen aan wat ze willen gaan bespreken in de mediation en is er ruimte voor elk afzonderlijk verhaal. De partijen bepalen het tempo en geven dan ook aan welke zaken prioriteit hebben. Of bijvoorbeeld welke praktische zaken er, omwille van de voortgang van de mediation, eerst geregeld zullen moeten gaan worden.

3.

Ouderschapsplan

De duurzame en dynamische afspraken over de opvoeding en het welzijn van de kinderen.

Wanneer er binnen het gezin kinderen zijn, moet er een ouderschapsplan opgesteld worden. In dit plan komen de ouders overeen over hoe de opvoeding van de kinderen gecontinueerd gaat worden, waar de kinderen op welk moment verblijven en hoe het contact over de kinderen tussen de ouders zal gaan verlopen. Het belang van het kind staat hierin voorop.

4.

Vaststellingsovereenkomst

De opstelling en ondertekening van de gemaakte afspraken.

In deze fase zullen alle zaken waarover afspraken gemaakt moesten worden, worden besproken en uitgewerkt. Veelal gaat het hier over de te maken afspraken over bijvoorbeeld kinder-, of partneralimentatie en/ of over hoe vermogen verdeeld gaat worden. Als alle afspraken zijn gemaakt worden deze door de mediator vastgelegd in vaststellingsovereenkomst. Vervolgens ondertekenen beide partijen de vaststellingsovereenkomst.

5.

Juridische afwikkeling

Het melden van de ontbinding van het samenzijn bij de juridische instanties.

In het geval een echtscheiding of ontbinding samenlevingscontract zullen de overeengekomen stukken naar de rechtbank worden gestuurd. Na goedkeuring van de rechtbank zal de scheiding of ontbinding worden ingeschreven bij de gemeente en is het proces van uit elkaar gaan op papier afgerond.

6.

Nieuw verhaal

De afsluiting van de mediation en de opening van een nieuw hoofdstuk.

Wanneer de voorgaande stappen allemaal zijn doorlopen is het tijd om, op bijvoorbeeld een symbolische manier, afscheid te nemen van de partnerrelatie die er tot voorheen was. Door stil te staan bij de afsluiting van de fase van het samenzijn ontstaat er ruimte voor een nieuw verhaal.

Het voordeel van mediation

Het grootste voordeel van mediation is dat alle aspecten van het uit elkaar gaan proces aan bod komen in het tempo dat bij de partijen past. Het proces wordt gefaciliteerd door een professional, de mediator, die actuele kennis van zaken heeft op het gebied van de juridische en fiscale en afhandeling het proces. Dit kan wat houvast en rust bieden in een roerige tijd. Juist om ook even stil te staan bij wat het op emotioneel gebied allemaal teweegbrengt, en hoe de beste omgangs- en opvoedingsregels voor de eventuele kinderen samen te stellen. Dit alles is een groot verschil met een gang naar de rechter, waarbij de rechter uiteindelijk zal bepalen hoe dit er allemaal na het uit elkaar gaan uit zal gaan zien. De zelfbeschikking van beide partijen is bij rechtszaak behoorlijk gereduceerd.

Wat

In een mediation waarbij partijen uit elkaar gaan, faciliteert de mediator het gesprek. Hierin is de mediator altijd neutraal en onpartijdig. De partijen zullen zelf tot duurzame en dynamische afspraken komen.

Wie

Mediation is er voor eenieder die er graag samen wil uit komen zonder verlies van eigen inbreng. De vrijwillige basis van beide partijen en de wil om er samen uit te komen zijn de bouwstenen van de mediation. Op basis daarvan gaan partijen op zoek naar de oplossing in omgeving die gefaciliteerd wordt door de mediator.

Hoe

De mediator kan gezien worden als de gespreksleider en bewaakt de voortgang van het proces. Hij of zij laat het aan de partijen om er samen uit te komen en doet dit bijvoorbeeld door beide partijen in elkaars verhaal te laten kijken.

Waarom

Het voordeel van mediation ten opzichte van een uitspraak van de rechter is dat partijen samen besluiten over de afspraken. In die zin hebben ze zelf inspraak en daardoor geen verlies van zelfbeschikkingsrecht. Iets wat het dragen en naleven van de afspraken doet bevorderen. Bij een uitspraak van de rechter kan er sprake zijn van vermindert dragen en naleven van de afspraken. Dit omdat deze zijn opgelegd door een derde en niet samen door de partijen zijn overeengekomen.